top of page
Green Water_edited.jpg

PALVELUT

KUSTANNUKSET

Alkuneuvottelu on aina maksuton; siinä selvitämme asiakkaan tarpeet ja mahdollisuutemme ottaa toimeksianto vastaan.

 

Asiakkaidemme käytössä on aina edellytysten täyttyessä julkinen oikeusapu (ns. maksuton oikeudenkäynti etuus) tai kotivakuutuksen oikeusturva. Selvitämme aina asiakkaan puolesta nämä etuudet ja teemme tarvittavat ilmoitukset ja hakemukset.

Yrityksillä ja yhteisöillä on myös pääsääntöisesti käytettävissään kattava vakuutusturva oikeudenkäynteihin.

RIKOSASIAT

Meillä on vankka kokemus rikosasioista niin syytetyn kuin asianomistajankin näkökulmasta. Toimistostamme saat varmasti osaavan avustajan esitutkintaan poliisitalolla, oikeudenkäyntiin käräjä- ja hovioikeudessa ja korvausten hakemiseen Valtiokonttorista. 

Erityistä tukea annamme lapsille ja nuorille.

Anchor 1

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Olemme laatineet satoja perukirjoja ja avustaneet lukuisissa perinnönjaoissa - niin riitaisissa kuin niissäkin, joissa on laadittu pesän osakkaiden sopimuksen mukainen jakosopimus. Olemme perehtyneet myös testamenttioikeuteen.  Hoidamme perintöasiat kokonaisvaltaisesti ja neuvomme myös niihin liittyvissä verokysymyksissä. Avio- ja avoerotilanteissa avustamme niin omaisuuden jaossa kuin lapsiinkin liittyvissä asioissa.

Anchor 11

ULKOMAALAISASIAT

Viime vuosina asiakkainamme on ollut paljon turvapaikan- ja oleskeluluvan hakijoita. Tarjoamme avustajan kaikkiin näihin liittyviin asioihin. Avustamme myös  työperäisen oleskeluluvan saamisessa ja perheenyhdistämisessä sekä kansalaisuuden hakemisessa. 

نساعد في تصاريح اللجوء و الإقامة

Anchor 10
Anchor 9

AVIOEHTOSOPIMUS

Avioehtosopimuksesta keskusteleminen on luonnollinen osa häävalmisteluja.   Avioehtosopimuksella voidaan turvata esim. perinnöksi saatua ja yritysomaisuutta eron varalta.

Erityisesti uusperhetilanteissa se voi olla myös muulla tavalla hyödyllinen.

AVIO- JA AVOEROT

Avustamme erotilanteissa omaisuuden osituksessa tai erottelussa. Tarvittaessa toimimme pesänjakajana.

Meillä on paljon kokemusta lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa. Olemme kouluttautuneet toimimaan myös lapsiasioiden sovittelussa.

Neuvomme mielellämme myös oikeudenkäynnin ulkopuolella kun eroava isä tai äiti haluaa selvittää oikeuskäytäntöä ja omia mahdollisuuksiaan päästä toivomaansa ratkaisuun.  Emme kuitenkaan tarvittaessa epäröi kertoa asiakkaalle sitäkään, mikä mielestämme on lapsen etu eri tapauksissa.

Anchor 4

EDUNVALVONTA-ASIAT

Laadimme edunvalvontavaltakirjoja erilaisia tilanteita varten.  Annamme myös neuvontaa edunvalvontavaltuutetuille ja edunvalvojille ja autamme heitä tarvittaessa esim. lupa-asioissa ja vuositilityksissä. Voimme toimia edunvalvojan sijaisena tilanteissa, joissa hän itse on esteellinen.

Anchor 7
Anchor 3

KAUPPAKIRJAT JA KIINTEISTÖNVAHVISTUS

Laadimme kauppakirjat niin kiinteistö- kuin asunto-osakekaupoissakin.  Samoin lahjakirjojen tekeminen on erikoisalaamme.  Huolehdimme tietenkin myös lainhuudatuksesta ja verotukseen liittyvistä asioista sekä hankimme mahdolliset maistraatin luvat. Tarvittaessa voimme edustaa valtakirjalla muualla olevia osapuolia. OTM Mikko Rantanen on kaupanvahvistaja.

Anchor 5

LAPSIASIAT

Sen lisäksi, että avustamme lasten vanhempia erotilanteissa,  avustamme eri osapuolia myös huostaanottoasioissa. Asiakkainamme on ollut niin lapsia, vanhempia kuin kuntiakin, joten meillä on monipuolinen kokemus tällä oikeuden alalla.

Tilanteissa, joissa lapsi on rikoksen kohteena ja tarvitsee edunvalvojan sijaista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, voimme toimia lasten edustajana.  Toimintatapanamme on näissä asioissa myös tavata lapsi ja selvittää asiaa esitutkintaa laajemminkin esim. lastensuojeluasiakirjoista.

Anchor 6

PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

Perunkirjoitus pitää toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perukirjaan merkitään vainajan kuolinpesän osakkaat ja testamentin saajat sekä hänen omaisuutensa ja velkansa.  Näiden ja muiden perukirjasta selviävien asioiden perusteella tehdään perintöverotuspäätös. Perukirja on myös perinnönjaon peruste.

Yksinkertaisissa tapauksissa perunkirjoitukseen ei tarvita asianajajaa. Jos kuolinpesässä on kuitenkin paljon osakkaita, se on ylivelkainen tai vainaja on antanut erilaisia lahjoja ja ennakkoperintöjä, on parasta antaa asian hoito jo alusta alkaen alan ammattilaiselle. 

Perinnönjakoasioissa laadimme jakokirjan joko osapuolten välisten neuvottelujen perusteella tai toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana.  Avustamme ja neuvomme kaikenlaisissa kysymyksissä.

Meiltä voi varata ajan myös lyhyttä neuvontaa tai asiakirjan tarkastusta varten.

RIITA-ASIAT

Pyrimme selvittämään riita-asiat neuvottelemalla tai sovintomenettelyssä, mikäli tämä on mahdollista. Ellei sovintoon päästä, avustamme asiakasta oikeudenkäynneissä alusta alkaen aina korvausten perintään saakka.

Anchor 2
Anchor 8

TESTAMENTIT

Testamentti on tekijänsä viimeinen tahto ja sen tulee perustua hyvään harkintaan ja olla myös muotomääräisesti oikein laadittu.  Kerromme asiakkaalle omistus- ja käyttöoikeustestamenttien eroista ja erilaisista ratkaisuista, joilla päästään heidän haluamaansa lopputulokseen.

Mielestämme verotussuunnittelu on tärkeä osa testamenttia, mutta sen lisäksi pitää tasapainoisesti miettiä myös muita seikkoja.

Avustamme myös testamentin moitteisiin liittyvissä asioissa neuvottelemalla osapuolten kanssa ja myös käräjäoikeudessa ellei sovintoa saavuteta.

PalaveriAA_1_edited.jpg
bottom of page