top of page
Green Water_edited.jpg

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Patrikainen, Miettinen, Pilviö & Laakso Oy

Y-tunnus: 1635868-0

Lapintie 3 C, 33100 Tampere

Puhelin 03 254 2100

Sähköposti: asianajotoimisto(at)aalaki.com

Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Patrikainen, Miettinen, Pilviö & Laakso Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Asianajotoimisto Patrikainen, Miettinen & Laakso Oy:n ja sen asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

  • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös muita välittömästi toimeksiantoihin liittyviä henkilötietoja, joita voivat olla asiakkaan asiamiehet, neuvonantajat ja yhteistyökumppanit sekä asiakkaan vastapuolet.

  • Mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseen toimeksiantoa vastaanotettaessa.

  • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

Asiakasrekisterin hallinnoi ja käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökunta.

Rekisteriin kerättävät tiedot

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa muun ohessa seuraavia tietoja:

  • Nimi, henkilötunnus, koulutus, työnantaja, tehtävänimike, asiakasnumero, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

  • Rekisteröityä koskevaa laskutusta koskevia tietoja, kuten mahdolliseen vakuutus, mahdolliseen  oikeusapuun liittyviä tietoja, tilattuihin palveluihin ja niiden maksamiseen liittyviä tietoja sekä edellä mainittujen tietojen käsittelyyn liittyviä tietoja.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissään asiakassuhteen ajan ja tämän jälkeen kymmenen vuotta. Lainsäädännöstä johtuvasta syystä osaa henkilötiedoista voidaan joutua säilyttämään pidempään.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteröidyn itse toimittamat tiedot.

  • Rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä muuhun asiointiin liittyvät tapahtumat ja tiedot.

  • Vakuutusyhtiöt, pankit, verohallinto, seurakunnilta tai osoite-, luotto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta yrityksiltä saadut tiedot.

  • Viranomaisilta saatavat tiedot.

 

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjä henkilötietoja kenellekään Asianajotoimisto Patrikainen, Miettinen, Pilviö & Laakso Oy:n ulkopuoliselle ellei siitä ole sovittu rekisteröidyn kanssa tai siihen ole laissa säädetty velvollisuus.

Rekisterinpitäjä ei myöskään luovuta rekisteröityjä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Manuaalinen rekisteröity tieto säilytetään lukitussa tilassa johon pääsy rekisterinpitäjän nimetyllä henkilökunnalla.

Digitaalinen rekisteröity tieto säilytetään salattuna palomuurin takana. Rekisteröityyn tietoon on pääsy rekisterinpitäjän nimetyllä henkilökunnalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla käyttäen suojattua yhteyttä. Mahdolliseen digitaalisen järjestelmän muutoksiin, huoltoon tai ylläpitoon osallistuvalta rekisterinpitäjän ulkopuolisella tekijällä on salassapitovelvollisuus.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin tallennettu ja saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada muutettua tai poistettua häntä koskeva henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi silloin kun rekisteröity on pyytänyt häntä koskevan henkilötiedon muuttamista tai poistamista.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä postitse tai sähköpostitse kohdassa 1. mainittuun rekisterinpitäjään tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimistolla.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

bottom of page